Kalendář akcí

Kalendář akcí

Připravujeme v měsíci listopadu 2018:

 • V měsíci listopadu ukončí žáci 2. a 3. tříd plavecký výcvik v PB v Luhačovicích.
 • 1.11. Žákovský parlament připravil sportovní soutěž žákovských družstev Slavičínský vorvaň.
 • 1.11. Žáci 9. ročníku navštíví SOŠ v Uherském Brodě.
 • 2.11. Čtyři žáci naší školy se zúčastní krajského semifinále Logické olympiády v UTB ve Zlíně.
 • 5.11. Pro děti 2. tříd je připraven hudebně národopisný program „Stařenka Morava vypráví“.
 • 5.11. Třída 6.A se zúčastní exkurze a programu Centra Veronica Hostětín.
 • 5.11. Proběhne další schůzka žákovského parlamentu.
 • V průběhu měsíce listopadu proběhne on-line testování SCIO žáků 9. ročníku z jazyka českého, matematiky a všeobecných znalostí.
 • 6.11. Naši sedmáci navštíví Památník Velké Moravy ve Starém Městě.
 • 6.11. Proběhnou další třídnické hodiny žáků II. stupně se svými třídními učiteli.
 • 6.11. a 7.11. se 36 žáků 9. tříd setkají na dalších lekcích kurzu tanečních v Sokolovně.
 • 9.11. Zveme všechny děti, rodiče a veřejnost na Svatomartinský průvod.
        Začátek v 17.00 před vchodem u školní jídelny vedle dřevěného pavilonu.
  Průvod zamíří přes sídliště Vlára do městského parku, kde bude připraven další program.
 • 12.11. a 13.11. se budou konat na obou stupních školy čtvrtletní pedagogické rady.
 • 13.11. a 14.11. Proběhne školní kolo Olympiády z českého jazyka, 2 části.
 • 13.11. Ve školní družině a klubu je pro děti připravena módní přehlídka.
 • 14.11. 5. třídy navštíví Kongresové centrum ve Zlíně a výchovný koncert „Klasikové převážně vážně“.
 • 15.11. je pro naše prvňáčky připraven program KZS Zlín  „První pomoc pro prvňáčky“. Program povede odborná pracovnice KZS Zlín.
 • 19.11. Návštěva 5. tříd v R-Egu ve Slavičíně, beseda na téma „Já a ti druzí“.
 • 19.11. Třídní schůzky 1. – 5. tříd, začátek 15.00 hodin.
 • 20.11. Třídní schůzky 6. – 9. tříd, začátek 15.00 hodin.
 • 20.11. Konzultační den třídy 1. A, (14.00 – 16.00 hodin).
 • 20.11. a 21.11. se žáci 9. tříd zúčastní exkurze v Úřadu práce ve Zlíně.
 • 22.11. Návštěva třídy 6. A v R-Egu, téma besedy „Spokojená třída“.
 • 23.11. Návštěva třídy 6.C v R-Egu, téma besedy „Spokojená třída“.
 • 23.11. Nocování dětí ŠD a ŠK ve škole.
 • 24.11. Vystoupení školního pěveckého sboru Dareba na koncertu CM Slavičan.
 • 26.11. Proběhne první setkání předškoláků v naší škole „Podzimní školička“.
 • 30.11. Rozsvěcování vánočního stromu ve Slavičíně, v programu vystoupení žáků školy, 15.00 hodin – školní pěvecký sbor.