Kalendář akcí

Kalendář akcí

Školní aktivity v měsíci říjnu 2019:

 • Třídní schůzky 1. ročníku.
 • Schůzku Školské rady.
 • Třídnické hodiny žáků 5. – 9. ročníku s třídními učiteli.
 • Projekt Edison – týdenní pobyt zahraničních studentů v naší škole a hostitelských rodinách.
 • Výjezdní pobyt žákovského parlamentu.
 • Adaptační pobyt žáků třídy 6.A „Šesťáci vítejte“.
 • Taneční kurz žáků 9. ročníku.
 • Celoškolní EVVO akce – podzimní sběr papíru.
 • Plavecký výcvik žáků 2. – 4. tříd v Luhačovicích.
 • Účast žáků v soutěži Valašské sportovní ligy -  přespolní běh, vybíjená, minikopaná.
 • Výukový EVO program „Z farmy na váš stůl“ pro žáky 4. ročníku.
 • Vitamínový den, 1. – 9. ročník.
 • Projektové vyučování v 5. třídách „Den stromů“.
 • Výchovný koncert žáků 7. ročníku „Humor v hudbě“ v Kongresovém centru Zlín.
 • EVVO program „Piju mošty“ v centru Veronica Hostětín pro žáky 3. ročníku.

  Aktivity školní družiny a klubu:

 • Týdenní program „Barevný týden“.
 • Program „Jíme zdravě“.
 • Halloween party.
 • Soutěž „Bingo“.

 29. a 30. října   PODZIMNÍ PRÁZDNINY.