Kalendář akcí

Kalendář akcí

Připravujeme v měsíci březnu:

 • Žáci 8. ročníku se zúčastní besed o zdravé výživě s vedoucí školní jídelny p. Renatou Hrabinovou.
 • Ve školní družině bude zahájena výtvarná soutěž „Dům mých snů“.
 • Všechny třídní kolektivy zavítají v měsíci březnu do Městské knihovny ve Slavičíně, kde budou besedovat na různá literární témata.
 • Naši prvňáčci se zúčastní dalších lekcí předplaveckého výcviku v bazénu v Luhačovicích.
 • 7.3. navštíví žáci 1. – 3. tříd divadelní představení Nezávislé divadelní scény SemTamFór s názvem „Jak bylo, když nebylo“.
 • 7.3. proběhne ve školní družině a klubu soutěž malých stavitelů „Stavby z kostek“.
 • Plánované divadelní představení Nezávislé divadelní scény SemTamFór s názvem „Cesta kolem světa za 80 dní“ pro žáky 5. – 7. tříd se ze zdravotních důvodů (úraz herce) v pátek dne 8.3. neuskuteční.
 • 8.3. si vyslechnou žáci 4. tříd v Kongresovém centru ve Zlíně výchovný koncert „Barokní perličky“.
 • Pro žáky 7. ročníku je připravený program Mediální výchova s novinářkou Ivou Šimoníkovou.
 • 11.3. se žáci 5. – 8. ročníku zúčastní besed v rámci programu Recyklohraní.
 • 11.3. se bude konat další schůzka žákovského parlamentu.
 • 12.3. si žáci 9.tříd vyzkouší „Přijímačky nanečisto“. Své znalosti porovnají s žáky 9. tříd ZŠ v Luhačovicích.
 • 12.3. se budou konat pravidelné třídnické hodiny žáků 6. – 9. tříd se svými třídními učiteli.
 • 12.3. Děti školní družiny a klubu se utkají v soutěži Puzzliáda.
 • V sobotu 16.3. vystoupí taneční kroužek Right steps na programu Country odpoledne v Pitíně.
 • V neděli 17.3. se naše mažoretky zúčastní Eles soutěže ve Slavičíně.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci se dne 19.3. po vyučování zúčastní dalšího vzdělávacího semináře k otázkám společného vzdělávání - inkluze.
 • 21.3. přivítáme v naší škole předškoláky a jejich rodiče v dalším programu z cyklu Školiček – na Jarní školičce.
 • 22.3. se žáci 9. tříd zúčastní výchovného koncertu v KC ve Zlíně s názvem „En.dru“.
 • Den vody přivítají naši žáci a učitelé při celoškolním projektovém vyučování 22. března.
 • 26.3. navštíví školní družinu a klub p. Kunzová s programem o canisterapii.
 • 25.3. a 26.3. si své znalosti o přírodě prověří žáci 8. tříd v soutěži připravované Školním informačním centrem – „Poznej živočicha“.
 • 27.3. se pro žáky 1. - 5.tříd bude konat pěvecká soutěž.
 • V sobotu 30.3. se národopisný soubor Slavičánek zúčastní soutěže dětských folklorních souborů ve Valašských Kloboukách.