Kalendář akcí

Kalendář akcí

Připravujeme v měsíci duben:  

 • V měsíci dubnu se jednotlivé třídy účastní besed v Městské knihovně ve Slavičíně.
 • 4. a 5. dubna se uskuteční zápis do 1. třídy. Bližší informace viz. oddíl pro rodiče, Zápis do 1. třídy.
 • Naši prvňáčci ukončí 7. lekcí předplavecký výcvik v plaveckém bazénu v Luhačovicích.
 • Žáci 7. a 8. tříd si ověří své znalosti v matematice, českém a anglickém jazyce v testech Kalibro.
 • 9.4. Koná se schůzka žákovského parlamentu.
 • 10.4. Proběhnou třídnické hodiny žákovských kolektivů se svými třídními učiteli.
 • 10. dubna v čase od 14.00 do 17.00 se bude konat Konzultační den pro rodiče.
 • 12.4. Konají se přijímací zkoušky na střední školy – 1. kolo.
 • 15.4. Naše mažoretky se zúčastní Mia festivalu v Otrokovicích.
 • 16.4. Konají se přijímací zkoušky na střední školy – 2. kolo.
 • 18.4. Žáci 5. tříd navštíví v rámci Ekotýdne  Envicentrum pro krajinu ve Vysokém Poli.
 • 19.4. Žáci 7. tříd se zúčastní výchovného koncertu v Kongresovém centru Zlín „Co dokáže říci symfonická báseň“.
 • 20.4. Proběhne celoškolní ekologický program Den Země.
 • 22.4. Vystoupí Country kroužek Right steps na Horním náměstí ve Slavičíně na Pouti sv. Vojtěcha. 
 • 25.4. Připravujeme Pěveckou soutěž pro žáky I. stupně.
 • 26.4. Žáci 9. ročníku se zúčastní exkurze do Vídně.
 • 27.4. Zábavný program Čarodějnické dopoledne na Sokolovně pro žáky 1. – 3. tříd.
 • 27.4. Čtvrťáci budou moct získat průkaz cyklisty na dopravním hřišti v Malenovicích.