Kalendář akcí

Kalendář akcí

Připravujeme v lednu 2019:

 • 4.1. Školní pěvecký sbor Darebáček vystoupí na Novoročním koncertu hudební skupiny Dareband v kulturním domě ve Vsetíně.
 • 7. a 8. ledna si vyzkouší děti z prvních tříd, jak se dříve dralo peří. Také o jiných zvycích na Valašsku si budou vyprávět s členkami Dia Klubu v Městské knihovně ve Slavičíně.
 • 8.1. Děti ze školní družiny a školního klubu navštíví Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně.
 • 8.1. v čase od 13.30 – 14.00 hodin se budou konat pravidelné třídnické hodiny žáků 6. – 9. ročníku se svými třídními učiteli.
 • 15.1. v čase od 14.00 – 17.00 hodin proběhne Konzultační den pro rodiče.
  Od 15.00 hodin se uskuteční ve školní jídelně také schůzka rodičů žáků 9. ročníku s ředitelem školy a následně Burza okolních středních škol.
 • 16.1. se bude konat školní kolo Konverzační olympiády v anglickém jazyku.
 • 17.1. se dva výherci školního kola Dějepisné olympiády zúčastní okresního kola DO ve Zlíně.
 • 22.1. Pololetní pedagogická rada.
 • 23.1. Žáci 8. ročníku navštíví Městské divadlo ve Zlíně.
 • 24.1. Naši páťáci se setkají s žáky 5. tříd ze ZŠ Malé Pole a ZŠ Šanov při tradičním společném programu Tvořivé dílny.
 • 28.1. V 9. ročníku proběhne projektové vyučování  k tématu „Holocaust“.
 • 30.1. V Kongresovém centru ve Zlíně si žáci 2. a 3. tříd vyslechnou výchovný koncert „Alenka v říši hudby“.
 • 30.1. Výherci školních kol olympiád z českého jazyka a matematiky se zúčastní okresních kol těchto olympiád ve Zlíně.
 • 30.1. Pro děti ŠD a ŠK připravily paní vychovatelky sportovní program s odbornou lektorkou „Piloxing“.
 • 31.1. Třídní učitelé předají žákům výpis pololetního vysvědčení.
 • V pátek 1. února 2019 budou jednodenní pololetní prázdniny