Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při naší škole

Školní poradenské pracoviště je tým pedagogů, kteří úzce spolupracují a zajišťují poradenské služby nejen jednotlivým žákům a třídním kolektivům, ale i rodičům a pedagogům školy.

Cíle poradenského pracoviště:

 • poskytovat včas a profesionálně pomoc těm, kteří ji potřebují,
 • přistupovat individuálně ke každému žákovi,
 • pomáhat žákům ohroženým školním neúspěchem,
 • pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (realizace podpůrných opatření),
 • pomáhat žákům s další profesní orientací,
 • realizovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • hledat cesty k řešení problémů šikany, záškoláctví či dalších specifických potíží,
 • zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • poskytovat konzultační pomoc zákonným zástupcům,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům,
 • zlepšovat sociální klima ve třídách,
 • koordinovat služby s ostatními pedagogickými zařízeními, jako jsou pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, úřady práce.

Členové poradenského pracoviště, kontakty:

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy – kariérový poradce pro volbu povolání: reditel@zsslavicin.cz

Mgr. Gabriela Šuráňová – školní metodička prevence: suranova@zsslavicin.cz

Mgr. Darja Konečná - výchovná poradkyně pro žáky 1. – 4. ročníku, zssl.konecna@email.cz

Mgr. Hana Kovářová - školní speciální pedagožka, kovarova@zsslavicin.cz

Mgr. Naděžda Zemánková – výchovná poradkyně pro žáky 5. – 9. ročníku, zemankova@zsslavicin.cz

Mgr. Barbora Konečná - externí psycholožka – spolupráce se školou k řešení aktuálních problémů, zssl.barakonec@email.cz 

                                                                                                         

                                                                                                            PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy