Den stromů u páťáků

Den stromů u páťáků

Letošní školní rok se páťáci určitě nenudí, jedna akce střídá druhou. V rámci environmentální výchovy a vzdělávání jsme si připomněli Den stromů společně se žáky 7.A.

Nádherné prezentace na interaktivní tabuli nás parádně nastartovaly na společný projektový den. Žáci ze 7.A   si pro mladší spolužáky připravili nejen zajímavé úkoly, dokonce své práce obohatili o ochutnávku nejrůznějších výrobků z jablek, hrušek, švestek, apod. Celé dopoledne žáci pracovali ve skupinách pod vedením sedmáků, nechybělo ani  tvůrčí psaní  pohádkových příběhů o stromech. Vyvrcholením dopoledního programu byl již tradiční „Stromojarmark“. Na něm všichni účastníci oslavy ochutnávali „dary stromů“.                         Děkujeme všem ochotným maminkám, díky kterým si žáci pochutnávali na výborných hruškových a jablkových koláčích, které zapíjeli lipovým čajem nebo smrkovou šťávou. Také chléb s povidly, štrúdly, kompoty, šťávy, plody byly výborné. Žáci obohatili výstavku o ukázky větviček, šišek, plodů, kůry i výtvarných prací na dané téma.                                                                                                                                                       Tímto děkujeme žákům 7.A za vynikající spolupráci a věříme, že se jim role „nadějných učitelů“ líbila. Těšíme se na další společné akce, při kterých mohou sedmáci předvést své výborné  znalosti z výuky a šikovnost při nejrůznějších aktivitách.

                                                                                                                      PaedDr. Bronislava Králíková