Aktuální informace

Aktuální informace

Ve čtvrtek 15.4. bude ranní družina v prostorách dřevěného pavilonu od 6.00 - 7.15. Děti zde budou i testovány.


Vzhledem k aktuální situaci a nařízení vlády dočasně upravujeme chod školní družiny.

Provoz školní družiny v období od 12.4. – 16.4.2021

Do ŠD budou docházet děti z prvních a druhých ročníků.

  • Chirurgické roušky jsou povinné nejen ve vnitřních prostorách, ale i při venkovních aktivitách. Proto prosím dejte svým dětem dostatečný počet roušek.
  • Ranní družina je stále od 6 hodin. Od 6.45 hod. žáci přecházejí z prostoru ranní družiny do svých tříd, kde je zajištěn pedagogický dohled na chodbě. 


Třídy budou stále provizorně rozděleny:

1. A  - Martina Ptáčková

1. B - Soňa Lysá

2. A - Marcela Šmotková

2. B - Lenka Tomečková

  • Pokud půjdeme ven, tak budou první a druhé ročníky rozděleny na školním hřišti (u hlavní budovy ZŠ Slavičín).
  • Školní družina je do 16.30 hod.