Aktuální informace

Aktuální informace

 Provoz školní družiny v období od 30.11.2020

Roušky budou povinné nejen ve vnitřních prostorách, ale i při venkovních aktivitách. Proto prosím dejte svým dětem dostatečný počet roušek.

Ranní družina je od 6 hodin, od 6.30 hod. žáci přecházejí do svých tříd, kde je zajištěn pedagogický dohled. 

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

Žáci 1. a 2. tříd mají svá oddělení na dřeváku.

Třídy budou stále provizorně rozděleny:

1. A  - Martina Ptáčková

1. B - Soňa Lysá

2. A - Marcela Šmotková

2. B - Martina Tkadlecová

  • Pokud půjdeme ven, tak první a druhé třídy budou na školním hřišti (u hlavní budovy ZŠ Slavičín).
  • Školní družina je do 16.30 hod.
  • Koncová odpolední družina, kdy se děti slučují, bude rozdělena na první a druhé třídy (až při omezeném počtu dětí).  

Informace pro rodiče žáků 3. a 4. tříd

Žáci 3. a 4. tříd mají svá oddělení ve škole 1. stupně.

O děti se průběžně starají Renáta Špalková, Martina Tkadlecová, Marcela Šmotková, Lenka Tomečková, Marie Šprtová, Alena Kantnerová

  • Školní družina je do 15.30.
  • Žáci třetích a čtvrtých ročníků budou rozděleni ročníkově.  3. A a 3. B budou v prostorách ranní družiny a 4. A, 4. B, 4. C budou v ŠICu. Žáci budou přicházet do oddělení po obědě.
  • Pro své děti si prosím choďte dveřmi, které vedou do ranní družiny (přední strana budovy). 
  • V případě příznivého počasí budeme chodit ven ke škole prvního stupně (prostor před školou).
  • Pitný režim je zajištěn