Měsíční plány činností

Měsíční plány činností

Školní družina a klub chystají na měsíc: Říjen

 Individuální zahájení činnosti v zájmových útvarech školního klubu: Roztleskávačky, Dramatický kroužek, Relax, Mažoretky, Slavičánek, Výtvarný kroužek, Míčovky. 
    Týden se skřítkem Podzimníčkem 4. 9. – 8.9. 
    Tančíme v rytmu Zumby 12.9.
    Barevný týden ve školní družině a klubu 18. 9.– 22. 9.
    Halloweenský den v ŠD 26.9.