Aktuální informace

Aktuální informace

Stravování ve školní jídelně od 30. 11. 2020

Organizace školního stravování  musí  i nadále kromě hygienických opatření respektovat  rozhodnutí ministerstva školství. Od 30. 11. 2020 se ve školní jídelně mohou prezenčně stravovat pouze žáci, studenti a zaměstnanci školy. Prezenční stravování cizích strávníků není povoleno.                                                 

Důchodci, kteří si objednají oběd, si jej odeberou u výdejního okénka na tácku a přeloží na určeném místě do svého jídlonosiče ve výdejní dobu od 10,30 – 11,00.

Renata Hrabinová, vedoucí ŠJ