Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Gabriela Šuráňová - školní metodička prevence (konzultace: úterý 13.30 – 14.15)

Dlouhodobá preventivní strategie ZŠ Slavičín