Termíny konzultací

Termíny konzultací

Mgr. Lucie Kropáčová / speciální pedagog úterý 13.30 – 14.15
Mgr. Gabriela Šuráňová / školní metodička prevence úterý 13.30 – 14.15
PaedDr. Karel Máťa / kariérní poradce pro volbu povolání úterý 13.30 – 14.15
Mgr. Darja Konečná / výchovný poradce pro žáky 1. - 4. třídy úterý 13.30 – 14.15
Mgr. Naděžda Zemánková / výchovný poradce pro žáky 5. – 9. třídy úterý 13.30 – 14.15