Výchovní poradci

Výchovní poradci

Mgr. Darja Konečná - výchovný poradce pro žáky 1. - 4. třídy (konzultace: úterý 13.30 – 14.15)

Mgr. Naděžda Zemánková - výchovný poradce pro žáky 5. – 9. třídy (konzultace: úterý 13.30 – 14.15)

PaedDr. Karel Máťa - kariérní poradce pro volbu povolání (konzultace: úterý 13.30 – 14.15)